Høring

Gjennomføring av direktiv 2000/35/EF (forsinket betaling)

Brev til Justisdepartementet 10. juni 2003.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no