Høring

Utkast til forskrift om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Brev til Finansdepartementet 20. juni 2003.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no