Høring

Forslag om å unnta verdipapirforetak med konsesjon bare etter vphl § 1-2 første ledd nr 5 fra forskriften om store engasjementer.

Brev til Finansdepartementet 26. juni 2003

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no