Høring

NOU 2003:23 Evaluering av regnskapsloven

Brev til Finansdepartementet 3. desember 2003

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no