Høring

Forslag til forskrift om unntak fra flaggeplikten for verdipapirforetak

Brev til Finansdepartementet 18. november 2002.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no