Høring

Utkast til lov om forebyggende tiltak mot hvitvasking av utbytte og finansiering av terrorisme.

Brev til Finansdepartementet 9. desember 2002.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no