Høring

Forslag til endring av verdipapirhandelloven § 12-2 sjette ledd

Brev til Finansdepartementet 9. desember 2002.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no