Høringer 2002

april 23, 2013 15:07:49

CESR's Advice

CESR's Advice on possible Level 2 Implementing Measures for the Proposed Market Abuse Directive, Consultation Paper.

april 23, 2013 15:08:30

European market structure

European market structure and the revision of the ISD

april 23, 2013 15:09:30

Financial Action Task Force

Financial Action Task Force – revision of the 40 proposals – consultation with the private sector

april 23, 2013 15:10:20

Høring

Enkelte forslag om endringer i verdipapirhandelloven - vphl § 2a-5 og lydopptak av samtaler

april 23, 2013 15:13:14

Høring

Forslag til forskrift om verdipapirfonds utlån av finansielle instrumenter mv.

april 23, 2013 15:14:45

Revision

Revision of the Investment Services Directive (ISD 93/22/EEC)

april 23, 2013 15:15:36

Lovendringsforslag

Verdipapirhandellovens bestemmelser om egenhandel av finansielle instrumenter - lovendringsforslag

april 23, 2013 15:25:44

Høring

Forslag om enkelte endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven mv.

april 23, 2013 15:27:18

Brev til Kredittilsynet

God forretningsskikk og desentral aksjehandel

april 23, 2013 15:28:15

CESR

CESR – core conduct of business

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no