Utkast til rundskriv

Utkast til rundskriv om Kredittilsynets egnethetsprøving – særlig om vandelskravet. 

Brev til Kredittilsynet 18. juni 2001.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no