Utkast til forskrifter om merverdiavgift

Utkast til forskrifter om merverdiavgift – unntaket for omsetning av finansielle tjenester

Brev til Finansdepartementet 10. mai 2001

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no