Høring

Utkast til Haag-konvensjon om lovvalgsregler i saker om rettigheter til verdipapirer som forvaltes av mellommenn.

Brev til Finansdepartementet 27. september 2001

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no