Høringsuttalelse

Forslag til endringer i forbudet mot innsidehandel

Brev til Finansdepartementet 31. mai 2000.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no