Informasjon om unoterte aksjer

NOTC nyheter

VirtualWorks Group Q3 2017 interim report

Company news

2017-10-20 14:42:02

VirtualWorks Group presents Q3 2017 interim report

http://www.virtualworks.com VirtualWorks Group AS Interim Report - Q3 2017.pdf

GSGroup AS - Selskapsinformasjon (GUSY)

Company news

2017-10-19 21:40:37

Atlantis Vest har den 18 oktober 2017 kjøpt 6.000 aksjer i GSGroup a 3,15 pr aksje.
Atlantis Vest har etter kjøpet 29.757.868 aksjer tilsvarende 56,76%.

Med vennlig hilsen
GSGroup AS

http://www.gsgroup.no  

Philly Tankers Announces Plan for Distribution of Future Dividends (PHILLY)

Company news

2017-10-19 16:04:59

As reported in the company's Q2 2017 report dated 15 August 2017, Philly Tankers AS has paid dividends totalling USD 74.2 million so far in 2017. With reference to the announcement dated 26 July 2017 relating to the delivery of Hull 027, Philly Tankers AS previously stated its intention to distribute a portion of the proceeds from the sale of the shipbuilding contract with respect to Hull 027 to Philly Tankers AS shareholders in the third quarter of 2017.

Please be informed that Philly Tankers AS will not make any further dividend payments before liquidation other than any dividends necessary to cover U.S. tax withholding payments on behalf of its non-U.S. shareholders due at an earlier time. Philly Tankers AS believes this is the most cost and tax efficient manner to distribute its capital to its shareholders.

The company intends to initiate a liquidation process promptly following the delivery of Hull 028, which is scheduled to occur later in Q4 2017. The liquidation will be carried out in accordance with chapter 16 of the Norwegian Limited Liability Companies Act, cf. § 6 of the company's Articles of Association. The liquidation will result in the distribution of any profit remaining after all of the company's obligations have been met. Kindly note that a liquidation distribution is not subject to withholding tax under Norwegian law, even if such distribution is in excess of paid-in-capital.

Philly Tankers AS will send a more detailed announcement regarding the liquidation process following the delivery of Hull 028.

About Philly Tankers:
Philly Tankers was established in June 2014 to provide major oil companies and other end-users with modern tonnage and offer investors pure play exposure toward the Jones Act tanker space. In August 2015, Philly Tankers entered into definitive agreements with a subsidiary of Kinder Morgan, Inc. (KMI) for the assignment of its shipbuilding contracts and certain related assets. Philly Tankers is listed on the Norwegian OTC and is majority-owned by Philly Shipyard ASA, a leading U.S. commercial shipyard constructing vessels for operation in the Jones Act market.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

   

Endring av aksje: Easybank ASA (EASY)

Corporate actions

2017-10-19 15:25:33

Det er foretatt endringer i Easybank ASA (ISIN:NO0010167331, ticker EASY). Aksjebeholdningen er øket fra 37 199 930 til 37 299 930.

   

Navios Maritime Containers Inc. Announces Agreement to Acquire Two Container Vessels

Company news

2017-10-19 15:05:36

This press release was issued on October 19, 2017.

http://www.navios-containers.com/Customer-Content/WWW/Newsroom/PDFs/Navios_Containers_Acquisitions_press_release_19OCT2017.pdf  

Easybank ASA - Kapitalutvidelse registrert

Company news

2017-10-19 14:44:12

Easybank ASA ("Selskapet") viser til melding 20/06-2017 om utøvelse av frittstående tegningsretter. Autobahn AS har innløst 100 000 tegningsretter til kjøp av 100 000 aksjer til 9 kr pr. aksje. Sum NOK 900 000 er fullt innbetalt til Selskapet. Autobahn AS har nå 544 444 aksjer og 1 400 000 gjenværende frittstående tegningsretter. Ny aksjekapital i Selskapet er NOK 261 099 510 og antallet aksjer er 37 299 930.

Kontaktinformasjon
Oddbjørn Berentsen
Administrerende direktør
Mobil: 924 666 88
Mail: ob@easybank.no

https://easybank.no/  

Kvartalsrapportering Q3 2017 - korrigert presentasjon

Company news

2017-10-19 08:53:21

Vedlagt er oppdatert Q3 presentasjon hvor formateringsfeil i overskrifter på side 7 er korrigert. Forøvrig er det ikke gjort noen endringer.

  Instabank_Q3-2017_Presentation_v2.pdf

Kvartalsrapportering Q3 2017 - Instabank med fortsatt sterk vekst

Company news

2017-10-19 08:38:40

Nok et kvartal med sterk vekst og positiv resultat

Instabank legger i dag frem resultatet for tredje kvartal.

Finansielle hovedtrekk:
* Netto resultat etter skatt på NOK 2,2 millioner
* Kvartalsvekst i netto utlån på NOK 305 millioner
* Netto utlån på NOK 1.093 millioner
* Kundeinnskudd på NOK 1.062 millioner
* Totale inntekter på NOK 30,5 millioner
* Sum egenkapital på NOK 237 millioner

Operasjonelle hovedtrekk:
* Fortsatt sterk utlånsvekst som overgår målene for perioden.
* Instabank og SkeidarLiving Group (Skeidar) har signert en strategisk avtale som innebærer at Instabank får enerett på distribusjon av finansieringsprodukter i Skeidar-gruppen, samtidig som Skeidar kjøper 10 prosent i Instabank gjennom en rettet emisjon.
* Planlagt lansering i det finske markedet i starten av 2018.
* Låneporteføljen ble omklassifisert til massemarkedsengasjementer, og endringen trådte i kraft fra og med 1. Juli 2017.

Banksjefen er fornøyd og ser positivt på veien videre
«Vi er svært fornøyd å levere nok et kvartal med sterk vekst. Det er en milepæl for oss å levere andre kvartal i pluss, samt å levere at akkumulert positivt resultat hittil i 2017. Tiden fremover ser positiv ut med oppstart i Finland og lansering av salgsfinansiering i Skeidar varehus rundt årskiftet," sier banksjef Robert Berg.

Om Instabank

Instabank ASA er en ny norsk digital bank, lansert i september 2016, med kontor på Skøyen i Oslo. Banken har som visjon å skape den beste kundeopplevelsen i markedet ved å forenkle bruken av banktjenester.
Instabank tilbyr gunstige spareprodukter, forsikringer og usikrede lån til privatpersoner. I tillegg jobber teamet hele tiden med å utvikle nye tjenester og produkter som skal forenkle måten forbrukere bruker banktjenester.
Banken er i all hovedsak eid av norske investorer, og det er ingen enkeltaksjonær som eier mer enn 10 % av selskapet.

"Vi tenker ikke som en bank, vi tenker som deg."

For mer informasjon:
Robert Berg
Banksjef (CEO)
rb@instabank.no
+47 97485610

  Instabank_Interim_Report_Q3_2017.pdf
Instabank_Q3-2017_Presentation.pdf

Ocean Rig UDW Inc. (OCRG)

Company news

2017-10-18 22:05:18

http://www.ocean-rig.com October 18 2017 - ORIG JPL Discharge.doc

Easybank ASA - Endring av finansiell kalender

Company news

2017-10-18 20:48:56

Dato for offentliggjøring av kvartalsrapport for 3. kvartal 2017 endres fra 7. november 2017 til 1. november 2017.

   

Nordic Petroleum AS - Oppdatering

Company news

2017-10-18 14:23:46

Styret er fortsatt av den oppfatning at Chard representerer en substansiell verdi med betydelige mengder olje i lisensen. Uavhengige rapporter fastslår rundt 240 millioner fat 'in place'. Det er styrets oppfatning at det for aksjonærene vil være lite hensiktsmessig med et realisasjonssalg ved dagens oljepriser, hvis dette overhodet er mulig uten å ha nærmere kunnskap om oljens beskaffenhet.

Forsøkene på å finne potensielle kjøpere til Chard-lisensen har vist seg vanskelig i et markedet med svake oljepriser og uten at oppgraderingsprogrammet for Chard er gjennomført.
Selskapet arbeider fortsatt med inndrivelsen av tilgodehavende i Athabasca Resources Ltd. (ARL). Dette tilgodehavende har oppstått som et resultat av mislighold av inngått farm-in avtale. Som tidligere opplyst skyldes ARLs manglende evne til å få avgjort gjeldsforholdet en strid mellom ARL og Carbon Technologies Group plc. (CTG). CTG har hevdet å være flertallsaksjonær i ARL og at gjelden til ARL således ikke er forfalt. På bakgrunn av dette har selskapet også fremmet krav mot CTG for det samme utestående som utgjør litt under 1 million US dollar. Det var i vår og i sommer dialog mellom selskapet og CTG for en finne frem til en minnelig løsning. I september 2017 ble imidlertid CTG etter egen begjæring satt under administrasjon i London. Selskapet er i dialog med administrator for å få kartlagt hvilke aktiva som finnes. Det er grunn til å tro at CTG før begjæringen har overført sine rettigheter til sin påståtte teknologi til et selskap kontrollert av de samme som kontrollerte CTG.

Selskapet er i samarbeid med noen av CTGs øvrige kreditorer, deriblant ARL. Dette har ført til en dialog mellom ARL, Cleaner Fuels Ltd. (CFL) (tidligere TXO - som også er en betydelig CTG kreditor) og tilknyttede selskaper for å se om det kan etableres et samarbeide om anvendelse av teknologier for blant viskositetsbedring og svovelreduksjon, deriblant CTG teknologien som man mener å kunne sikre seg. Disse teknologiene kan ha betydning blant annet for Chard-lisensen. Det har vært innledende samtaler og det er planlagt konkrete forhandlinger i nær fremtid. Partene har inngått konfidensialitetsavtaler som forhindrer at detaljerte opplysninger kan gis på dette tidspunkt.

Styret vil innen kort tid komme med en ytterligere redegjørelse om forhandlingene. Selskapet vil ha behov for kapitaltilførsel både for å kunne gjennomføre inndrivelse av utestående samt å gjennomføre de nødvendige forhandlinger for å se om det er et kommersielt grunnlag for samarbeide. Størrelsen på dette og formen vil avhenge av utfallet av ovennevnte. I tillegg vil det sannsynligvis finne sted en konverteringsrunde i oktober / november, noe som igjen vil ha betydning for hvilken gjeld selskapet vil ha ved årsskiftet.

Per Gunnar Løge
Styreleder

   

Kvartalsrapport for MyBank ASA 3. kvartal / MyBank ASA announces Q3 results

Company news

2017-10-17 16:30:31

MyBanks kvartalsrapport for 3. kvartal 2017 er nå tilgjengelig. En presentasjon holdes på kontorene til Beringer Finance i morgen, 18. oktober 2017 kl 1300.

For mer informasjon:
CEO Christen Fredriksen
Email christen.fredriksen@mybank.no
Mobil +47 48 04 86 66

Dette er MyBank:
MyBank er en nylig etablert nettbank som tilbyr forbrukslån og sparekonto, og som vil utvide til boliglån og andre produkter når forholdet mellom risiko og avkastning er attraktivt. Banken fikk bankkonsesjon i juli 2016, fullførte en aksjeemisjon på 240 millioner kroner i november 2016, og startet virksomhet i første kvartal 2017. MyBank benytter låneagenter som eneste salgskanal, noe som muliggjør en effektiv og skalerbar forretningsmodell, med konkurransedyktige vilkår over tid. For flere opplysninger, se http://www.mybank.no/.

------------------------------------------

MyBanks results for Q3 are now available. A presentation will be held at the offices of Beringer Finance tomorrow, October 18th at 1300.

For more information:
CEO Christen Fredriksen
Email christen.fredriksen@mybank.no
Mobile +47 48 04 86 66

This is MyBank:
MyBank is a newly established online retail bank offering consumer loans, refinancing loans and deposit accounts, as well as expanding to mortgage loans when risk/reward is attractive. The bank was granted a commercial banking license in July 2016, completed a NOK 240 million equity issue in November 2016 and commenced operations during first quarter 2017. MyBank uses loan brokers as sole sales channel, enabling an efficient and scalable setup - and a competitive customer offering over time. For further details, see http://www.mybank.no/.

https://mybank.no/investor-relations/nyheter 171017_MyBank_Q3_report.pdf
20171017_MyBank_Q3_17_presentation.pdf

Invitasjon til Q3 presentasjon for Instabank ASA

Company news

2017-10-16 14:31:57

Det avholdes presentasjoner av resultatet for tredje kvartal:
- i Oslo den 19. oktober 2017 kl. 14:00 i bankens lokaler, Drammensveien 177.
- i Stavanger den 20. oktober 2017 kl. 11:00 i Øvre Strandgate 52.

Påmelding til:
david.berg@sr-bank.no
Tlf. 91525026

   

Ocean Rig UDW Inc. (OCRG)

Company news

2017-10-13 15:00:33

http://www.ocean-rig.com 10132017ORIG Additional Backlog.DOC

Presentasjon av regnskap for Q3 2017 / Presentation of Q3 results

Company news

2017-10-13 11:30:36

MyBank ASA presenterer sin kvartalsrapport for 3. kvartal 2017 ved kontorene til Beringer Finance, 18. oktober kl 1300. Kvartalsrapporten publiseres etter handelens slutt den 17. oktober 2017.

For mer informasjon:
CEO Christen Fredriksen
Email christen.fredriksen@mybank.no
Mobil +47 48 04 86 66

Dette er MyBank:
MyBank er en nylig etablert nettbank som tilbyr forbrukslån og sparekonto, og som vil utvide til boliglån og andre produkter når forholdet mellom risiko og avkastning er attraktivt. Banken fikk bankkonsesjon i juli 2016, fullførte en aksjeemisjon på 240 millioner kroner i november 2016, og startet virksomhet i første kvartal 2017. MyBank benytter låneagenter som eneste salgskanal, noe som muliggjør en effektiv og skalerbar forretningsmodell, med konkurransedyktige vilkår over tid. For flere opplysninger, se http://www.mybank.no/.

-----------------------------------------------

MyBank ASA will present its Q3 results at the offices of Beringer Finance on October 18th, 2017 at 1300 hrs. The quarterly report will be released after the close of business on October 17th.

For more information:
CEO Christen Fredriksen
Email christen.fredriksen@mybank.no
Mobile +47 48 04 86 66

This is MyBank:
MyBank is a newly established online retail bank offering consumer loans, refinancing loans and deposit accounts, as well as expanding to mortgage loans when risk/reward is attractive. The bank was granted a commercial banking license in July 2016, completed a NOK 240 million equity issue in November 2016 and commenced operations during first quarter 2017. MyBank uses loan brokers as sole sales channel, enabling an efficient and scalable setup - and a competitive customer offering over time. For further details, see http://www.mybank.no/.

https://mybank.no/investor-relations/nyheter/presentasjon-q3-2017 mybank_q3-2017_presentation.pdf

KOMP - Komplett Bank - Notice of extraordinary general meeting Oct 26. 2017

Company news

2017-10-12 23:12:06

Notice is served of an extraordinary general meeting of Komplett Bank
ASA.
Time: 26 October 2017 at 09:00 (CET).
Place: Vollsveien 2a, 1366 Lysaker, Norway.

Notice attached.

 
KOMP Notice of EGM okt (no_eng) Complete .pdf  

KOMP - Komplett Bank - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 26.okt 2017

Company news

2017-10-12 23:11:45

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Komplett Bank
ASA.

Tid: 26 oktober 2017 klokken 09:00
Sted: Vollsveien 2a, 1366 Lysaker

Innkalling vedlagt.

  KOMP Notice of EGM okt (no_eng) Complete .pdf

FLNG Hilli Episeyo departs Singapore

Company news

2017-10-12 18:30:01

Golar LNG Limited announces today that the FLNG Hilli Episeyo departed Singapore at 10:00 local time on October 12. The earlier than anticipated departure reflects an operational decision to complete LNG bunkering in Cameroon rather than in Singapore.  The voyage to Cameroon is expected to take between 32 and 40 days. 

FORWARD LOOKING STATEMENTS

This press release contains certain forward-looking statements concerning future events and Golar's operations, performance and financial condition. Forward-looking statements include, without limitation, any statement that may predict, forecast, indicate or imply future results, performance or achievements, and may contain the words "believe", "anticipate", "expect", "estimate", "project", "will be", "will continue", "will likely result", "plan", "intend" or words or phrases of similar meanings. These statements involve known and unknown risks and are based upon a number of assumptions and estimates that are inherently subject to significant uncertainties and contingencies, many of which are beyond Golar's control. Actual results may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements.


Hamilton, Bermuda
October 12, 2017

Enquiries:

Golar Management Limited: + 44 207 063 7900

Brian Tienzo

Stuart Buchanan

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Golar LNG via Globenewswire

   

KOMP - Komplett Bank - Q3 2017 report and presentation

Company news

2017-10-12 08:54:04

Please find enclosed the Q3 2017 report and presentation.

A presentation will be held today October 12th at 12:00 at Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo.

  Komplett Bank 17Q3 Report incl review report.pdf
17Q3 Presentation Komplett Bank Final.pdf

KOMP - Komplett Bank - Invitation to Q3 2017 presentation October 12th at 12:00

Company news

2017-10-10 10:02:01

A presentation of Q3 2017 will be held:
Thursday 12 October 2017 12:00 to 13:00 at:
Felix Konferansesenter
Bryggetorget 3
Oslo

  Komplett Bank Q3 lunch presentation 12 October - Oslo.pdf

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no