Sak 2018/1 Sparebank 1 Markets

Saken gjelder klage på investeringsrådgivning på grunn av brudd god forretningsskikk. Klager fikk ikke medhold.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no