KLAGESAKER 2002

mars 20, 2013 16:02:47

2002/11: A. Sundvall ASA

Forsinket oppgjør - kreditt eller mislighold.

mars 20, 2013 16:03:26

2002/12: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik.

mars 20, 2013 16:04:11

2002/13: Nordea Securities ASA

Påstander om anbefaling om aksjehandel utover kundens økonomiske evne mv.

mars 20, 2013 16:04:50

2002/14: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no